Sunday, September 18, 2011

กลอนสำหรับพิธีกรอ่านขณะเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัย

พิธีจุดเทียนชัยงานแต่งงานเป็นพิธีพราหมณ์ คำกล่าวในพิธีจึงต้องเป็นการบูชาท่านกามเทพซึ่งมีหน้าที่แผลงศรให้หญิงชาย รักกัน มีบทกลอนบูชากามเทพให้ท่านเลือกใช้ประกอบบทพิธีกรงานแต่งงาน 5 บทกลอนครับพี่น้อง
………………
กลอนที่ 1
……………
จุดเทียนชัย   ไหว้วอน  ขอพรรัก
ขอพรจาก  กามเทพ  แห่งสวรรค์
ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน
ให้ผูกพัน  รักใคร่  ไม่จืดจาง
ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานรัก
ที่แน่นหนัก  รื่นรมย์  สมใจหวัง
เติมความรัก  ห่วงใย  ให้พลัง
สุขสมหวัง ดั่งฝัน นิรันเทอญฯ
…………………………………………….
……………
กลอนที่ 2 
……………
จุดเทียนชัย   กราบกราน  ท่านกามเทพ
ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์
ตามที่ท่าน  แผลงศรให้  เรารักกัน
โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ
บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว
ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน
โปรดประทาน  ความสุขให้  ได้เป็นทุน
เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน
มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น
สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน
ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน
รักผูกพัน   สุขสมหวัง ดั่งตั้งใจ
………………………………………………………
……………
กลอนที่ 3 
…………
จุดเทียนชัย   กราบกราน  ท่านกามเทพ
ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์
ตามที่ท่าน  แผลงศรให้ เรารักกัน
โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ
บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว
ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน
โปรดประทาน  ความสุขให้  ได้เป็นทุน
เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน
มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น
สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน
ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน
รักผูกพัน   ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา
มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่
ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา
ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา
ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย
……………………
กลอนที่  4
……………….
จุดเทียนชัย  ไหว้ท่านท้าว  กามเทพ
ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์
ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน
โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ
บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว
ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน
โปรดประทาน  ความรัก  ให้เป็นทุน
เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน
มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น
สาระพัน  ทรัพย์สินได้  ดังใฝ่ฝัน
ขอให้รัก  จงสดชื่น  ทุกคืนวัน
รักนิรันดร์  รักยืนยาว  รักเร้าใจ
………………..
กลอนที่  5
……………….
จุดเทียนชัย  ไหว้เทพ  แห่งความรัก
เจ้าสำนัก  แห่งสวรรค์  แดนหรรษา
ผู้ประทาน  ความรักให้  ปวงประชา
กราบบูชา  ด้วยระลึก  ในพระคุณ
ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานสุข
ขจัดทุกข์  โรคภัย  ให้เสื่อมสูญ
ได้ลาภยศ  สรรเสริญ  สุขเพิ่มพูน
รักอบอุ่น  สุขสมหวัง  ดั่งตั้งใจ
มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น
สาระพัน  ทรัพย์สินได้  ดั่งใจหมาย
ขอให้รัก  จงรื่นรมย์  สมใจกาย
รักเร้าใจ  รักคงมั่น  นิรันดร์เทอญ
…………………………………… 

http://www.porkru.com/2010/11/12/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%93/

1 comments:

เรียน เจ้าของบล็อก

เนื่องจากเนื้อหา blog นี้ได้คัดลอกมาจากเว็บไซต์ www.porkru.com กรุณาลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บของท่านด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ดูแลเว็บ www.porkru.com

Post a Comment